Ce ne propunem?

Programul Politic UCDR

1.Preambul

Suntem deplin conștienți de faptul că lipsa alternativelor reale și încrederea scăzută în oamenii politici au determinat scăderea interesului pentru viața politică. Acest lucru trebuie să se schimbe dacă vrem ca România să se îndrepte într-o direcție bună. Uniunea Creștin Democrată din România (UCDR) a apărut din dorința de a oferi cetățenilor României un partid creștindemocrat autentic.

Credem că fiind cetățenii acestei țări, cu toții, într-o măsură sau alta, suntem răspunzători de starea României. Nu venim să aruncăm cu pietre, dar vom lua atitudine, aplicând soluții potrivite la problemele reale ale românilor. Vrem să fim cu adevărat o voce care să promoveze valorile și morala creștină în puterea legislativă, judecătorească și executivă, pentru ca împreună să putem ridica această țară. România are nevoie de oameni dispuși să pună propășirea spirituală și materială a acestei țări înaintea propriilor interese.

Atunci când lucrurile nu merg bine, lipsa reacției, datorate nepăsării sau inerției, înseamnă complicitate. Fiecare dă vina pe altcineva, nimeni nu își asumă nimic. Întotdeauna vinovați sunt alții. Schimbarea României se poate realiza când fiecare dintre noi se implică responsabil și înțelege că trebuie să promovăm doar oameni integri, de caracter și competenți, care sunt dispuși să-și asume și să aplice valorile, etica și principiile creștine.

Credem că nu lipsa soluțiilor a generat starea în care suntem ca țară, ci lipsa implementării cu responsabilitate a acestora. Este nevoie de oameni integri, capabili să gestioneze cu bună credință și competență administrarea României. Trebuie să ne pese suficient de mult încât să ieșim fiecare din zona noastră de confort și să facem ceva, să fim noi înșine agenți ai schimbării. Putem face acest lucru în măsura în care ne asumăm un set de valori călăuzitoare, pe care să le implementăm consecvent în tot ceea ce facem și pe care să le aplicăm negreșit.

2. Concepția noastră asupra politicii

UCDR este un partid creștin-democrat.

Modul nostru de a face politică este înrădăcinat în concepția creștină asupra umanității și responsabilității în fața lui Dumnezeu.

Nici o persoană, partid sau grup, nu deține întreg adevărul despre modul în care societatea ar
trebui să fie gestionată. De aceea, este nevoie de dialog și cooperare.

3.Valori de bază – principii călăuzitoare

1.CREDINȚA CREȘTINĂ

Sfânta Scriptură – Biblia este sursa valorilor noastre, este standardul de care românii și România au cea mai mare nevoie.

2. Dragostea

Noi credem că binele comunității noastre depinde de măsura în care aplicăm principiul „Să îți iubești aproapele ca pe tine însuți”.

3. Familia

Vom apăra și promova familia, definită ca unitate liber consimțită și asumată între un bărbat și o femeie.

4. Viața umană

Noi vom proteja și promova viața umană de la concepție și până la moarte, indiferent de stadiile ei de dezvoltate sau formele ei de manifestare. Nici o măsură sau acțiune care distruge viața umană sau o pune în pericol nu poate primi acordul nostru.

5. Demnitatea umană

Vom respecta demnitatea umană, înțelegând că fiecare ființă umană are o valoare în sine, prin faptul că poartă în ea chipul lui Dumnezeu.

6. Adevăr, dreptate

Noi vom lupta pentru ca adevărul și dreptatea să triumfe, chiar și atunci când sunt în defavoarea noastră, ca persoane sau ca grup.

7. Integritate

Noi credem că cinstea și onestitatea sunt esențiale pentru restaurarea încrederii populației în instituțiile statului, puterea legislativă, judecătorească și executivă.

8. Mediul

Vom proteja creația lui Dumnezeu în echilibrul și varietatea manifestărilor sale, considerând aceasta un act de respect față de Creatorul ei și de semeni.

9. Democrația

Noi credem în democrația exprimată ca libertate și egalitate a tuturor cetățenilor în fața lui Dumnezeu și a legii.

10. Solidaritatea

Derivă din porunca de a iubi aproapele și este în consonanță cu natura socială a ființelor umane. Porunca de a ne iubi aproapele ca pe noi înșine ne obligă să acționăm solidar față de toți semenii.

11. Libertatea

Noi credem că Dumnezeu ne-a creat ființe libere, acordându-ne dreptul de a alege. De asemenea, credem în libertatea prin care o majoritate nu poate să limiteze drepturile constituționale ale cetățenilor României.

12. Responsabilitatea

Maturitatea împlinirii tuturor sarcinilor asumate pe care le avem în fața oamenilor, de a face totul în temere de Dumnezeu.

Fiecare dintre ele are importanță fundamentală, iar urmărirea echilibrată a tuturor acestor valori asigură premisele unei dezvoltări armonioase, atât la nivel individual, cât și la nivel social.

4. Concepția creștină asupra umanității

Noi credem că Dumnezeu a creat omul după chipul și asemănarea Sa.

Ca o consecință a acestei perspective creștine despre umanitate, credem în inviolabilitatea demnității ființei umane. Demnitatea tuturor persoanelor este aceeași, indiferent de sex, culoare, naționalitate, vârstă, convingeri religioase și politice, dizabilități, sănătate, performanțe sociale și profesionale.

Noi considerăm fiecare persoană ca fiind unică și indispensabilă în toate stadiile de dezvoltare.

Demnitatea umană – incluzând-o aici pe cea a persoanelor nenăscute și pe cea a persoanelor muribunde – este inviolabilă. Aceasta este, de asemenea, valabilă pentru toate persoanele necreștine care nu își derivă demnitatea, egalitatea și libertatea umană din credințe creștine.

5. Scopurile UCDR

A venit vremea pentru reclădirea încrederii că lucrurile se mai pot schimba, renașterea speranței că această țară se poate ridica prin muncă și responsabilitate, promovând un mod de a face politică, bazat pe valori, în care, interesele particulare sau de grup, să nu prevaleze în dauna drepturilor constituționale a fiecărui cetățean român.

01

Valorile creștine

Apărarea, promovarea și implementarea valorilor și principiilor creștine în puterea legislativă, puterea executivă și puterea judecătorească, pentru ca România să rămână o țară Creștină, Suverană și Independentă.

UCDR-1-Valorile Creștine
UCDR-2-Familie

02

Familia tradițională

Apărarea și promovarea familiei tradiționale creștine definită ca unitate liber consimțită și asumată pe viață între un bărbat și o femeie, ca temelie a unei națiuni funcționale.

Promovarea de măsuri favorabile copiilor și familiilor. Cultivarea coeziunii între generații, în special prin întărirea legăturii dintre copii și părinții lor. Recunoașterea rolului de neînlocuit al familiei în educarea oricărei persoane.

03

Responsabilitatea

Responsabilizarea creștinilor și a oamenilor integri, de caracter, care își asumă respectarea valorilor și principiilor creștine, la implicare socială și politică, pentru administrarea și gestionarea cu bună credință și competență a României.

UCDR-3-Responsabiliatate
UCDR-4-găsirea solutiilor

04

Găsirea soluțiilor

Găsirea soluțiilor pentru problemele cu care se confruntă românii și țara noastră, pentru a implementa cu responsabilitate și integritate aceste măsuri.

 

  • Prin identificarea problemelor și găsirea soluțiilor împreună cu comunitatea UCDR, cu specialiști în fiecare domeniu de activitate și prin dezbateri publice.
  • Punerea la dispoziția specialiștilor, în fiecare domeniu, a platformei prin care să transmită și să dezbată soluțiile, așa cum le văd ei.
  • Posibilitatea efectuării demersurilor de implementare a soluțiilor de comun acord, acceptate în urma dezbaterilor prin UCDR ca partid politic.
  • Implementarea soluțiilor identificate prin pârghiile legale, fără influența conducerii
    politice a UCDR.
  • Realizarea unității de acțiune la toate nivelurile administrative ale României.

05

Promovarea integrității

Promovarea integrității în puterea legislativă, puterea executivă și puterea judecătorească prin:

• Promovarea transparenței, astfel încât practicile ilicite să fie descurajate, să poată fi interzise și sancționate într-o manieră eficientă.
• Promovarea oamenilor capabili și integri care să reprezinte interesele cetățenilor români și ale României.
• Afirmarea valorilor etice ale creștinismului, prin trăirea lor într-un mod autentic, atât în viața privată, cât și în cea publică.

UCDR-5-Promovarea integrității
UCDR-6-Implicare în politică

06

Implicarea în politică

Promovarea, în puterea legislativă, judecătorească și executivă, a persoanelor care demonstrează calități reale și încurajarea la implicare politică a acelor cetățeni, care deși posedă calități care îi recomandă pentru o funcție în acest sens, nu au fost până acum implicați.

07

Prosperitate materială

Asigurarea prosperității materiale pentru toți cetățenii României prin:

• Creșterea competitivității economiei românești.
• Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă.
• Crearea unui cadru legislativ optim și fructificarea oportunităților existente privind noi locuri de muncă competitive în industrie, agricultură, cercetare, dezvoltare și alte domenii de interes național, pentru toate categoriile de vârstă, prin soluții specifice identificate în urma dezbaterilor publice.

UCDR-7-prosperitate
UCDR-8-Servicii Publice (2)

08

Serviciile publice

Creșterea calității serviciilor publice prin simplificarea procesului de rezolvare a problemelor și reducerea cheltuielilor privind funcționarea administrațiilor publice.

09

Taxe și impozite

Eliminarea impozitării și taxării excesive.

UCDR-9-impozite
UCDR-10-educatie

10

Educație

Creșterea calității învățământului de orice fel și punerea accentului pe importanța strategică a educației care are un rol determinant în modelarea viitorului României.

• Printr-o abordarea echilibrată și realistă, care să țină cont de realitățile prezente și de provocările viitoare.
• Punerea accentului pe cultivarea de abilități practice din școala gimnazială.

11

Sănătate

Reevaluarea locului ocupat de sistemul public de sănătate pe agenda priorităților în țara noastră și restructurarea sistemului sanitar.

UCDR-11-sănătate
UCDR-12-transporturi

12

Transporturi

Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, maritim, de cale ferată și transport aerian, fiind o urgență pentru relansarea economiei românești.

13

Statul de Drept

Respectarea statului de drept. Statul trebuie să susțină, în mod consecvent, legile adoptate.

Toți cetățenii trebuie să aibă parte de un statut și un tratament egal în fața legii.

UCDR-13-stat de drept
UCDR-14-etica in relatii

14

Etica în relații

Prevalența eticii în relațiile umane de tip: comercial, legislativ, politic.